Functieomschrijving Meewerkend Uitvoerder

 1. Organisatie

  Rapporteert per project direct aan de desbetreffende projectleider. Geeft direct leiding aan alle medewerkers op de bouwplaats.
 2. Verantwoordelijkheden

  Voor de algehele gang van zaken op de bouwplaats. Voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de planning van het project. Voor tekeningenbeheer en onderhoud.
 3. Bevoegdheden

  Het inkopen van klein materiaal. Het inrichten van de bouwplaats naar eigen inzicht (mensen, machines en middelen).
 4. Taakomschrijving

  • Het doen uitvoeren van de bouwwerkzaamheden
  • Het zorgdragen voor een veilige en efficiŽnte bouwplaats.
  • Het keuren van het geleverde materiaal.
  • Het aansturen van onderaannemers en eventueel bijsturen middels werkbesprekingen.
  • Het signaleren van meer- en minderwerk.
  • Het melden van schade, diefstal en ongevallen.
  • Het zorgdragen voor de naleving van het door het bedrijf geformuleerde kwaliteits-, arbo en milieubeleid
  • Het uitvoeren van maatvoeringwerkzaamheden tijdens de bouw
  • Het vaststellen van hoeveelheden, m2 stucwerk, tegelwerk, spuitwerk, etc.
  • Het controleren van tekeningen.
  • Het uitvoeren van diverse timmerwerken zoals profielen stellen, mallen maken, kozijnen, etc.
  • Controle onderaannemers
 5. Functie-eisen

  MTS bouwkunde
  3 jaar ervaring als voorman.
  Uitvoerdersopleiding
  VCA VOL
 6. Aannemersbedrijf J.M. Putter biedt:

  • Een salaris volgens UTA cao
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Interessante en uitdagende projecten
  • Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
  • Een leuke en collegiale werksfeer

Functieomschrijving Voorman

 1. Organisatie

  Geeft direct leiding aan medewerkers op de bouwplaats. Werkt per project direct samen met desbetreffende projectleider of uitvoerder.
 2. Verantwoordelijkheden

  Voor de algehele gang van zaken op de bouwplaats. Voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de planning van het project. Voor tekeningenbeheer en onderhoud.
 3. Bevoegdheden

  Het inkopen van klein materiaal. Het inrichten van de bouwplaats naar eigen inzicht (mensen, machines en middelen).
 4. Taakomschrijving

  • Het doen uitvoeren van de bouwwerkzaamheden
  • Het zorgdragen voor een veilige en efficiŽnte bouwplaats.
  • Het keuren van het geleverde materiaal.
  • Het aansturen van onderaannemers in overleg met de projectleider of uitvoerder.
  • Het signaleren van meer- en minderwerk.
  • Het melden van schade, diefstal en ongevallen.
  • Het zorgdragen voor de naleving van het door het bedrijf geformuleerde kwaliteits-, arbo en milieubeleid.
  • Het uitvoeren van maatvoeringwerkzaamheden tijdens de bouw
  • Het uitvoeren van diverse timmerwerken zoals profielen stellen, mallen maken, kozijnen, etc.
  • Controle onderaannemers
 5. Functie-eisen

  LBO bouwkunde + leerlingstelsel en gezelopleiding
  3 jaar ervaring
  VCA Basis
 6. Aannemersbedrijf J.M. Putter biedt:

  • Een salaris volgens Bouw cao
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Interessante en uitdagende projecten
  • Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
  • Een leuke en collegiale werksfeer

Voor meer informatie over Aannemersbedrijf J.M. Putter zie www.putter.nl.